Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Computers Come Together kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Computers Come Together, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het inschrijfformulier Computers Come Together verstrekt.

 

Computers Come Together kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

·         Uw voor- en achternaam.

·         Uw adresgegevens.

·         Uw telefoonnummer.

·         Uw e-mailadres.

·         Uw geboortedatum.

·         Uw in- uitschrijfdatum.

·         Uw pasfoto.

 

Waarom Computers Come Together gegevens nodig heeft.

Computers Come Together verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Computers Come Together uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Computers Come Together gegevens bewaart.

Computers Come Together bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt tot opname in de database “Oudleden”.

 

Delen met anderen.

Computers Come Together verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen Websitebezoek.

Op de website van Computers Come Together worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Computers Come Together gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics.

Computers Come Together maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en heeft geen advertenties van Computers Come Together bij Google.

Computers Come Together heeft Google geen toestemming gegeven om via Computers Come Together verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@computerclub-cct.nl. Computers Come Together zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen.

Computers Come Together neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Computers Come Together maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Computers Come Together verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Computers Come Together op via secretaris@computerclub-cct.nl . computerclub-cct.nl is een website van Computers Come Together.

 

Bij Computers Come Together hebben de navolgend personen toegang tot de persoonsgegevens:

·         Voorzitter Computers Come Together            inzien.

·         Penningmeester Computers Come Together   inzien.

·         Secretaris Computers Come Together            bewerken.

Waarbij de secretaris Computers Come Together functioneert als de functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

 

Computers Come Together is als volgt te bereiken:

Postadres:                          Jozef Oreliosingel 221

                                            3122 CS  SCHIEDAM

                                            Nederland

 

Vestigingsadres:                Jozef Oreliosingel 221

                                           3122 CS  SCHIEDAM

                                           Nederland

Computers Come Together behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de
privacyverklaring.