Aanmelden.

Hoe kunt U lid worden van de CCT computerclub.

Op de clubavonden kunt U zich laten inschrijven als nieuw lid van de CCT computerclub, Uw lidmaatschap gaat direct in. Betalingen kunnen contant op de clubavond of per giro worden voldaan.

 

Betalingen per bank/giro hebben onze voorkeur,

bank en rekeningnummer:

Giro met rekeningnummer NL63 INGB 0678 3803 17  t.n.v. Hr F van Oosten, Hr DJ vd Bend

 

Informatie over de verenigingcontributie.
De verenigingcontributie is vastgesteld per kalenderjaar, van 1 januari tot 31 december. Wie na 1 juli lid wordt betaald een gereduceerd bedrag voor verenigingcontributie. De verenigingcontributie is als volgt opgebouwd:

voor het eerste gezinslid - 35.00 Euro per kalenderjaar.
voor het tweede gezinslid - 30.00 Euro per kalenderjaar.
voor elk volgend gezinslid - 27.50 Euro per kalenderjaar.

voor elk jeugdlid (tot 16 jaar) - 25.00 Euro per kalenderjaar.

Jaarlijks wordt tijdens de algemene leden vergadering (ALV) beslist of de contributie, voor het volgend clubjaar moet worden aangepast.

 

Voor personen die geen lid zijn van de vereniging (CCT) gelden de volgende regels:

* deze hebben de eerste clubavond vrij toegang.

* bij een tweede bezoek worden zij geacht  lid te worden.

* voor hen gelden de contributievoorwaarden zoals hierboven beschreven.

 

De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Heeft U vragen? klik hier: info@computerclub-cct.nl